1. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μας «DECOPAN Ι.Κ.Ε.» θεωρεί εξέχουσας σημασίας την προστασία των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπού μας «www.deco-pan.gr».

Εξ αυτού του λόγου έχουμε προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες συμμορφούμενοι απόλυτα με τον ΕΕ 2016/679 Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), καθώς και με την εθνική νομοθεσία Ν. 4624/2019, όπως ισχύει, για την τήρηση και διασφάλιση των απαιτήσεων σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων, τα οποία συλλέγουμε κατά την περιήγησή σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτού.

Σας βεβαιώνουμε πως όταν μας γνωστοποιείτε προσωπικά δεδομένα ή όταν εμείς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, τα χρησιμοποιούμε πάντοτε σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και παραμένουν αυστηρά εμπιστευτικά. 

Θα θέλαμε επίσης να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 18 ετών, ούτε επεξεργαζόμαστε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, καθώς η αποδοχή της λογίζεται ως ελεύθερη δήλωση της συγκατάθεσης σας για τη συλλογή, χρήση και περαιτέρω διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς που σχετίζονται με την περιήγηση/χρήση του παρόντος ιστότοπου και τις παρεχόμενες σε αυτόν υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με κάποιο μέρος της παρούσας Πολιτικής, καλείστε να απόσχετε από οποιαδήποτε ενέργεια, αλληλεπίδραση, πρόσβαση, συναλλαγή και χρήση του παρόντος ιστότοπου, αλλιώς τεκμαίρεται η συγκατάθεση σας.

 

2. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ»

Τα προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (υποκείμενο των δεδομένων), όπως ενδεικτικά,  όνομά, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό κινητού τηλεφώνου, αγοραστικές συνήθειες, διεύθυνση ΙΡ του υπολογιστή, περιεχόμενο που δημιουργείται από τον χρήστη, πληροφορίες οικονομικής φύσης και πληροφορίες κοινωνικής πρόνοιας.

 

 

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Στόχος της Εταιρείας είναι να συλλέγουμε τα απαραίτητα κάθε φορά δεδομένα που είναι αναγκαία για τον σκοπό που προορίζονται. Κάποια από τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι υποχρεωτικά για να μπορούμε να εκτελέσουμε τους σκοπούς μας (π.χ. αποστολή της παραγγελίας), ενώ κάποια άλλα είναι προαιρετικά για την βελτιστοποίηση της λειτουργίας του παρόντος ιστότοπου.

Περαιτέρω, κατά την περιήγηση σας στο «www.deco-pan.gr» συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες σχετικά με εσάς, όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας πρωτοκόλλου (διεύθυνση ΙΡ) και το όνομα χώρου σας (domain name). Αυτές οι πληροφορίες δύνανται να χρησιμοποιηθούν για να σας παρέχουν μια πιο προσωποποιημένη εμπειρία κατά την επίσκεψή σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Εντούτοις, προκειμένου να κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστοχώρου, να παραγγείλετε προϊόντα και να απολαύσετε τις υπηρεσίες που παρέχονται, θα σας ζητηθεί η παροχή προσωπικών δεδομένων όπως: ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και εφόσον επιθυμείτε τιμολόγιο για την αγορά προϊόντων μας θα σας ζητηθεί ακόμη η επωνυμία της επιχείρησής σας, το επάγγελμα, ο αριθμός φορολογικού μητρώου και η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία υπάγεστε.

Για να ενημερώνεστε σχετικά με τις προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες μας, καλείστε να καταχωρίσετε το e-mail σας στον παρόντα ιστότοπο, προκειμένου να σας αποστέλλεται σχετικό ενημερωτικό δελτίο (newsletter).

Επίσης, μπορεί να σας ζητηθεί να μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας ή τις προσωπικές σας προτιμήσεις και ενδιαφέροντα, προκειμένου να σας προσφέρουμε πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες.

Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες θα αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν αποκλειστικά εντός της Εταιρείας μας, χειροκίνητα ή/και με ηλεκτρονικά μέσα.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία σας παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να είστε σε θέση να δώσετε προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς επεξεργασίας. Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας, εύκολα και άμεσα. Για περιπτώσεις που δεν σας παρέχεται η δυνατότητα αυτοματοποιημένης ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, επικοινωνήστε με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία μας και θα σας παράσχουμε κάθε αναγκαία πληροφορία για την επιθυμητή ανάκληση.

Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει ούτε επεξεργάζεται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των συναλλασσομένων με αυτήν, τα οποία σχετίζονται με τη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του προσώπου.

4. ΣΚΟΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να στηρίζεται άλλοτε στην συναίνεση σας, άλλοτε στην υποχρέωση εκτέλεσης σύμβασης, όπου εσείς θα αποτελείται συμβαλλόμενο μέρος και άλλοτε σε έννομα συμφέροντα που επιδιώκει η Εταιρεία μας ή τρίτος.

Η Εταιρεία μας, μέσω του διαδικτυακού της τόπου «www.deco-pan.gr», τηρώντας τις σχετικές διατάξεις του νόμου, χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών που συλλέγει για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Επικοινωνία της Εταιρείας μας μαζί σας (για την απάντηση σε δικό σας αίτημα προς την Εταιρεία μας).
 • Εγγραφή στη λίστα παραληπτών του newsletter (ενημερωτικό δελτίο με πληροφορίες για προσφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες, τα νέα της Εταιρείας, εκδηλώσεις και events της Εταιρείας ή/και τρίτων σχετιζόμενων επιχειρήσεων, κουπόνια εκπτώσεων και διαγωνισμούς).
 • Εγγραφή στους διαγωνισμούς μας.
 • Προμήθεια των προϊόντων μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την έκδοση σχετικού παραστατικού από τη συναλλαγή σας με την Εταιρεία μας και την αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων στον χώρο σας μέσω των συνεργαζόμενων με την Εταιρεία μας εταιρειών ταχυμεταφορών.
 • Αποστολή εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με νέα προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Αποστολή τακτικών ενημερώσεων που η Εταιρεία κρίνει ενδιαφέρουσες για τον χρήστη.
 • Αποστολή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες.
 • Για σκοπούς έρευνας της αγοράς και μάρκετινγκ.
 • Για την εξυπηρέτηση εσωτερικών σκοπών της διοίκησης της Εταιρείας και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Για πράξεις “άμεσης προώθησης”, που περιλαμβάνουν οποιαδήποτε επικοινωνία της Εταιρείας για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

 

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία από την Εταιρεία είναι κατάλληλα, επαρκή και περιορίζονται στις ανάγκες και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται. Περαιτέρω επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρόπο που εγγυάται την ακρίβεια, τη συνεχή επικαιροποίηση και την ασφάλειά τους, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία, τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, λαμβάνοντας κάθε τεχνικό και οργανωτικό μέτρο που κρίνεται κατάλληλο για τον σκοπό αυτό, ιδιαιτέρως, δε, δια της κρυπτογράφησης, της κωδικοποίησης, της ψευδωνυμοποίησης και της ανωνυμοποίησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και του ελέγχου της παρακολούθησης και της τακτικής καταγραφής όλων των διαδικασιών επεξεργασίας.

Όταν η συγκατάθεση δίδεται για αυτοματοποιημένη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται πληροφορίες που βασίζονται στις προσωπικές προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντά σας, μόνο για να σας παρέχει εξατομικευμένες πληροφορίες ή/και ειδοποιήσεις σχετικά με τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες της Εταιρείας μέσω ενεργειών άμεσης προώθησης.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί αυστηρό απόρρητο όλων των δεδομένων που συλλέγει, διατηρώντας την πρόσβαση σε αυτά, αποκλειστικά όπως απαιτείται σύμφωνα με τη συνήθη δραστηριότητά της.

 

 

5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Η Εταιρεία, σας παρέχει τη δυνατότητα, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:«accounting@decopan.gr» , να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπονται εκ του νόμου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που εκείνη συλλέγει. Συγκεκριμένα, για τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 •       Δικαίωμα Πρόσβασης – Ενημέρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε  σχετικά με το αν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, ποια δεδομένα έχουμε συλλέξει, σε ποιους τα κοινοποιούμε, το σκοπό της επεξεργασίας και για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσουμε. Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα να ζητείτε κάθε διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με την προέλευση των δεδομένων σας όταν αυτά δεν έχουν διατεθεί από εσάς τους ίδιους, την τυχόν κατάρτιση προφίλ σας εκ μέρους της Επιχείρησής μας, καθώς και τη μεθοδολογία δημιουργίας αυτού, αλλά και τις εγγυήσεις σχετικά με την πολιτική που ακολουθούμε όταν η κοινοποίηση των δεδομένων σας γίνεται σε τρίτες χώρες..
 •       Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών πληροφοριών: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς που είναι ανακριβείς ή ακόμα και να συμπληρώσουμε επιπλέον πληροφορίες. Το συγκεκριμένο δικαίωμα μπορείτε να το ασκήσετε και οι ίδιοι κάνοντας σύνδεση στον λογαριασμό σας και διορθώνοντας τα αντίστοιχα πεδία του προφίλ σας.
 •       Δικαίωμα Περιορισμού επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιορίσουμε ή και να αποκλείσουμε την επεξεργασία κάποιων εκ των προσωπικών σας δεδομένων.
 •       Δικαίωμα Φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να τα διαβιβάσουμε σε κάποιον άλλον Οργανισμό για λογαριασμό σας.
 •       Δικαίωμα Εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, να αντιταχθείτε στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 •       Δικαίωμα Διαγραφής – Λήθης – Ανάκληση Συγκατάθεσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα σας, εφόσον δεν υφίστανται νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας (π.χ. φορολογική και εμπορική νομοθεσία), είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Επίσης έχετε δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεση σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας που στηρίζεται στη συγκατάθεση σας, χωρίς ωστόσο να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας αυτών προ της ανακλήσεως σας.
 •       Δικαίωμα να μην λαμβάνετε ενημερώσεις σχετικές με το marketing. Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αρνηθείτε τη λήψη κοινοποιήσεων κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο «Διαγραφή» («Unsubscribe») σε οποιοδήποτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενημερωτικό δελτίο που σας αποστέλλουμε. Διαφορετικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στο τέλος του κειμένου.

 

Η Εταιρεία μας, αφού εξετάσει το εκάστοτε αίτημα με βάση τις εφαρμοστικές διατάξεις,  θα σας απαντήσει εγγράφως εντός 30 ημερών από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίηση του αιτούντος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Επιπλέον, σε περίπτωση άσκησης ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, αυτά θα διαβιβάζονται από εμάς και σε οποιονδήποτε τρίτο παραλήπτη, στον οποίο ενδέχεται να έχουν διαβιβασθεί στο πλαίσιο των σκοπών της επεξεργασίας.

 

6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρεία μας ή των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας. Κάποια εκ των δεδομένων σας και σε κάθε περίπτωση τα απολύτως αναγκαία, ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε σε συνεργάτες μας, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες μεταφορών, διαφήμισης, στατιστικών ή έρευνας, επικοινωνίας, διενέργειας διαγωνισμών και υποστήριξης της ιστοσελίδας ή του εμπορικού μας προγράμματος, σε δικηγόρους, συμβολαιογράφους ή ελεγκτές και τραπεζικούς ή εμπορικούς συνεργάτες και πάντα με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Απαγορεύεται στους συνεργάτες μας αυτούς να κάνουν χρήση των ανωτέρω πληροφοριών ή να τις κοινοποιήσουν με σκοπό άλλον, εκτός από την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας. Οι συνεργαζόμενες εταιρείες, έχουν δεσμευτεί να τηρούν εχεμύθεια σχετικά με δεδομένα σας και να μη τα δημοσιεύουν σε τρίτους χωρίς την άδεια της Εταιρείας, καθώς επίσης και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Τέλος υπάρχει η περίπτωση, η Εταιρεία μας να υποχρεωθεί εκ του νόμου ή βάσει δικαστικής ή άλλης αρμόδιας αρχής (π.χ. φορολογικής) να δημοσιεύσει προσωπικά στοιχεία σας.

 

7. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται από την Εταιρεία μας για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα ανάλογα με το σκοπό της επεξεργασίας, στο πέρας του οποίου, τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διαγράφονται από τις βάσεις δεδομένων μας. Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγείτε στην Εταιρεία μας μέσω του παρόντος ιστοχώρου ή με άλλους τρόπους θα διατηρούνται για όσο χρόνο επιθυμείτε να απολαμβάνετε τις υπηρεσίες μας και τις σχετικές ενημερώσεις κατά τα ανωτέρω. Σε περίπτωση σύμβασης πώλησης με την Εταιρεία μας, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.deco-pan.gr, ο εύλογος χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι τα πέντε έτη από την ολοκλήρωση της σύμβασης πώλησης. Ο χρόνος που τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να διατηρηθούν από την Εταιρεία μας εξαρτάται προσθέτως από τις σχετικές υποχρεώσεις της Εταιρείας μας που προβλέπονται στην κείμενη Νομοθεσία (φορολογική, εμπορική κλπ) και τις προβλέψεις του νόμου για τη μέγιστη περίοδο διατήρησής τους.

 

 1. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σε περίπτωση μεταφοράς προσωπικών δεδομένων από την Επιχείρησή μας σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι παρέχει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων (απόφαση επάρκειας), τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διαβιβασθούν με ασφάλεια, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετες εγγυήσεις. 

Σε περίπτωση που η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τις οποίες δεν υπάρχει αντίστοιχη απόφαση της Ευρωπαϊκής επιτροπής για την επάρκεια, η Επιχείρησή μας θα προχωρήσει στη διαβίβαση, με την παροχή κατάλληλων εγγυήσεων κι υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα διαθέτουν εκτελεστά δικαιώματα κι ένδικα μέσα. Τέτοιες εγγυήσεις αποτελούν τα εξής:  

 • Συμβατικές ρυθμίσεις με τον αποδέκτη των προσωπικών δεδομένων, μέσω της χρήσης τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή
 • Δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, εφόσον υπάρχουν, ειδικά σε περιπτώσεις ομίλου επιχειρήσεων ή ομίλου εταιρειών που ασκούν κοινή οικονομική δραστηριότητα ή
 • Τήρηση κώδικα δεοντολογίας ή μηχανισμού πιστοποίησης, ταυτόχρονα με τη λήψη δεσμευτικών κι εκτελεστών δεσμεύσεων από τον αποδέκτη, σχετικά με την εφαρμογή των απαραίτητων εγγυήσεων για την προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων.

Σε περίπτωση που η μεταφορά των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται προς τρίτες χώρες, για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας ούτε παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις, η διαβίβαση των δεδομένων θα είναι δυνατή μόνο βάσει ορισμένων εξαιρέσεων για συγκεκριμένες περιστάσεις, όπως π.χ. όταν το φυσικό πρόσωπο συγκατατέθηκε ρητά στην προτεινόμενη μεταφορά, αφού του παρασχέθηκαν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Για να λάβετε αντίγραφο αυτών των διασφαλίσεων ή λεπτομέρειες σχετικά με το πού είναι διαθέσιμα, μπορείτε να στείλετε γραπτή αίτηση όπως ορίζεται στο άρθρο 5.

 1. ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  

9.1. Σκοπός: Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που αφορούν τον προσδιορισμό της ταυτότητάς σας και το χρόνο παραμονής σας στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (γραφεία, χώροι αποθήκευσης κλπ) γίνεται αποκλειστικά με γνώμονα την ασφάλεια και προστασία τόσο των φυσικών προσώπων που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας (π.χ. εργαζόμενοι, επισκέπτες) όσο και του εν γένει εξοπλισμού (ενδεικτικά κτιριακού, ηλεκτρονικού κτλ) ή των προϊόντων που φυλάσσονται εντός των χώρων της Εταιρείας.

9.2. Νομιμοποιητική Βάση Επεξεργασίας: Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας των δεδομένων σας αποτελεί η προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, κατ’ άρθρον 6 παρ. 1 στοιχείο ε’ του Κανονισμού περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή/και την κατά νόμο προβλεπόμενη σχετικώς υποχρέωση προς λήψη μέτρων για την προστασία χώρου, όπως κάθε φορά αυτό προκύπτει ή επιβάλλεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Το έννομο συμφέρον συνίσταται στην ανάγκη προστασίας του χώρου της Εταιρείας και των αγαθών που ευρίσκονται σε αυτόν από παράνομες πράξεις, όπως ενδεικτικά από κλοπή ή διάρρηξη. Το ίδιο ισχύει και για την ασφάλεια της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας, της υγείας καθώς και της περιουσίας του προσωπικού της Εταιρείας και τρίτων που νομίμως ευρίσκονται στον επιτηρούμενο χώρο. Συλλέγονται μόνο δεδομένα εικόνας κι η λήψη τους πραγματοποιείται σε χώρους, όπου κρίνεται ότι υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τέλεσης παράνομων πράξεων π.χ. κλοπής. Δεν πραγματοποιείται λήψη και συλλογή δεδομένων σε χώρους όπου ενδέχεται να περιορίζεται υπέρμετρα η ιδιωτική ζωή των προσώπων των οποίων λαμβάνεται η εικόνα, περιλαμβανομένου του δικαιώματός τους στο σεβασμό των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

9.3. Αποδέκτες Δεδομένων: Το τηρούμενο υλικό είναι προσβάσιμο μόνο από το αρμόδιο / εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας που είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του χώρου. Το υλικό αυτό δε διαβιβάζεται σε τρίτους, με εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο διερεύνηση τέλεσης αξιόποινων πράξεων, οι οποίες αφορούν πρόσωπα ή αγαθά του υπευθύνου επεξεργασίας, β) προς τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές όταν ζητούν δεδομένα, νομίμως, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, και γ) προς το θύμα ή το δράστη μιας αξιόποινης πράξης, όταν πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδέχεται να αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία της πράξης.

9.4. Χρόνος Διατήρησης Δεδομένων: Το βιντεοσκοπούμενο υλικό τηρείται στις  εγκαταστάσεις της Εταιρείας για επτά (7) ημέρες, μετά την πάροδο των οποίων διαγράφονται αυτόματα. Σε περίπτωση που κατά το χρονικό αυτό διάστημα διαπιστωθεί κάποιο περιστατικό, απομονώνεται τμήμα της καταγεγραμμένης λήψης και τηρείται έως και ένα (1) έτος ακόμα, με αποκλειστικό σκοπό τη διερεύνηση του περιστατικού και την έναρξη νομικών διαδικασιών για την υπεράσπιση των εννόμων συμφερόντων της Επιχείρησής μας, ενώ αν το περιστατικό αφορά τρίτο πρόσωπο θα τηρηθεί η καταγραφή του έως και έξι (6) μήνες ακόμα.

9.5. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: έχετε δικαίωμα να μάθετε αν επεξεργαζόμαστε την εικόνα σας και, εφόσον αυτό ισχύει, να λάβετε αντίγραφο αυτής.
 • Δικαίωμα περιορισμού: έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία, όπως για παράδειγμα να μη διαγράψουμε δεδομένα τα οποία θεωρείτε απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.
 • Δικαίωμα εναντίωσης: έχετε δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διαγραφής: έχετε δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε δεδομένα σας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να απευθυνθείτε στο email: accounting@decopan.gr . Επισημαίνουμε επίσης ότι η άσκηση δικαιώματος εναντίωσης ή διαγραφής δε συνεπάγεται την άμεση διαγραφή δεδομένων ή την τροποποίηση της επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση θα σας απαντήσουμε αναλυτικά το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ.

 

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Κάποια από τα δεδομένα σας μπορεί να συλλέγονται από την Εταιρεία αυτόματα με τη χρήση Cookies. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία εγκαθίστανται στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας και γενικά στη συσκευή με την οποία περιηγείστε στην παρούσα ιστοσελίδα μας. Χρησιμοποιούνται ευρέως προκειμένου να κάνουν τις ιστοσελίδες να λειτουργούν καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Τα αρχεία αυτά έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να “θυμούνται” σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες θα καθιστούν τη χρήση του διαδικτύου πιο εύκολη για εσάς (π.χ. απομνημονεύοντας τις προτιμήσεις του χρήστη). Η αυτοματοποιημένη συλλογή γίνεται για την εξατομίκευση της εμπειρίας χρήσης του ιστότοπου και την αποτίμηση των δραστηριοτήτων μας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. 

Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω κατηγορίες  Cookies:

α) Αναγκαία cookies

Τα αναγκαία cookies απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Με χρήση αυτών των cookies μπορείτε να περιηγείστε στον παρόντα ιστότοπο, να συνδέεστε στον λογαριασμό σας, να ολοκληρώνετε την παραγγελία σας και να ολοκληρώνετε την ηλεκτρονική σας πληρωμή. Χωρίς αυτά τα cookies το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει και για τον λόγο αυτό η απενεργοποίηση τους με ταυτόχρονη χρήση του ιστότοπου δεν είναι δυνατή.

β) Cookies επιδόσεων (στατιστικά)

Τα cookies επιδόσεων χρησιμοποιούνται για τη συλλογή ανώνυμων στατιστικών στοιχείων, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ποιες σελίδες επισκέπτονται συχνότερα οι χρήστες μας και πως χρησιμοποιούνται οι σελίδες αυτές. Οι ανώνυμες αυτές πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την βελτίωση της λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας.

γ) Cookies λειτουργικότητας (προτιμήσεων)

Τα cookies αυτά κρατάνε τις προτιμήσεις του χρήστη με στόχο την βελτίωση της λειτουργικότητας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Με τον τρόπο αυτό οι επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, η γλώσσα και ο προτεινόμενος τρόπος προβολής αποτελεσμάτων απομνημονεύεται, έτσι ώστε ο διαδικτυακός τόπος www.deco-pan.gr να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα, εξατομικευμένη στις προτιμήσεις σας.

δ) Cookies διαφήμισης

Με τα cookies διαφήμισης μπορούμε και προβάλλουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα ενδιαφέροντα σας. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να στέλνουμε στοχευμένα newsletters και άλλα διαφημιστικά μηνύματα και προσφορές με στόχο τον περιορισμό των μηνυμάτων που λαμβάνετε. Επίσης μπορούμε να μετράμε την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών μας ενεργειών, προκειμένου να τις βελτιώνουμε συνεχώς.

ε) Cookies της Google

Στον παρόντα ιστοχώρο χρησιμοποιούμε υπηρεσίες της Google για την καταγραφή στατιστικών κίνησης καθώς και για την προβολή στοχευμένων διαφημίσεων.

 

Μπορείτε να ενεργοποιείτε ή να ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για την χρήση cookies, όπως επίσης και να ελέγχετε ή να διαγράφετε cookies από τις ρυθμίσεις του εκάστοτε φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε.

 

9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η Εταιρεία μας, για να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσει την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσει την κατάλληλη χρήση τους, έχει λάβει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε ή να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ως εξής:

Ιστοσελίδα: www.dpa.gr

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 210 6475600

E-mail: contact@dpa.gr

 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να ενημερώσει ή να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, προκειμένου να ανταποκρίνεται σε τυχόν αλλαγές στη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας, στις υπηρεσίες που προσφέρει και σε τυχόν αλλαγές στις διατάξεις του νόμου. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η πιο πρόσφατη τροποποίηση. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά, προκειμένου να ενημερώνεστε για την πιο πρόσφατη έκδοση της.

 

11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εταιρεία: «DECOPAN Ι.Κ.Ε.»

Υπεύθυνος επεξεργασίας: Γιάμαλης Γεώργιος

Διεύθυνση:  4 ΧΛΜ. ΣΥΜΜΑΧΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ . ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 2310 781770

Email: accounting@decopan.gr