Ντουλάπια βάσης, ψηλές μονάδες και επίτοιχα ντουλάπια πολυμερές meringa, ανοικτή μονάδα effetto cemento cenere, gola “piatta”, φινίρισμα από ανοξείδωτο ατσάλι
Πάγκος εργασίας από laminate ΗΠΛ porfido scuro 058 με μονόχρωμο σόκορο, Πάχος 2 – 4 cm,
Σοβατεπί ύψους 12 cm, φινίρισμα αλουμινίου