Σύνθεση Κουζίνας Profumo

Ντουλάπια βάσης σε φινίρισμα Matrix Calce 54, ντουλάπια τοίχου σε φινίρισμα P.E.T. Bianco 61,
Πάγκος εργασίας σε laminate HPL Bianco Dax Stone 139 με σόκορο Unicolor, Πάχος 2 cm,
Gola “Piatta” με προφίλ Art. 485, λευκό φινίρισμα,
Ανοιχτές μονάδες σε φινίρισμα Matrix Calce 54,
Σοβατεπί ύψους 12 cm, φινίρισμα αλουμινίου.